آرامگاه عطار نیشابوری، روز عطار

آرامگاه عطار نیشابوری

شاعران و عارفان نامدار ادبیات فارسی و کسی که دارای شهرتی جهانی است، عطار نیشابوری می باشد که در اواخر قرن 6 و ایتدای قرن 7 هجری می زیسته است. آرامگاه عطار در نزدیکی شهر نیشابور امروزی می باشد که مقصد مهمی در گردشگری ادبی است.