تست پی سی آر

برای برخی کشورهای اطراف که هنوز در حال واکسیناسیون هستند، تست پی سی آر کافیه مثل ترکیه، ارمنستان، آذربایجان ولی اکثر کشورهای اروپایی نیاز به شناسنامه واکسن دارند

سبد خرید