تنگ گمبیل شیراز

تنگ گمبیل

تنگ گمبیل یکی از مقاصد شگفت انگیز استان فارس است که در فاصله ۹۷ کیلومتری شمال غربی شیراز و در امتداد رودخانه گمبیل واقع شده است. در برنامه این تور، پس از عبور از روستاهای مختلف در مسیر نظیر دالین، سربست، شیش پیر و کهکران، به ابتادی تنگه میرسیم و بایستی مسیر پیمایش آبی رو از همین ابتدا شروع کنیم.

بازدید از این تنگه برای آن دسته از عکاسان طبیعت هم پیشنهاد میشه که مایلند یک عکس از طبیعت بی نظیر بهاری یا پاییزی بگیرند. برای این کار بایستی به بالای دره بروند و مشرف به کل مسیر رودخانه خواهند بود. تنگ گمبیل برای آن دسته از آبنوردانی که مایلند سک سفر هاجان انگیز به همراه خانواده داشته باشند بسیار مناسب است و بخاطر وسعت منطقه و سول تنگه در همه جای مسیر می توان آبنوردی یا شنا کرد.

از نکات قایل توجه این مسیر طبیعت بکر، گونه های جانوری و گیاهی آن هستند که ب جدابیت این مسیر می افزایند. پس از طی حدود ۳ کیلومتر از این دره، سطح آب به قدری بالا می آید که بایستی حتما تجهیزات شنا و حرفه ای داشته باشیم که بتوانیم از سطح آب عبور کنیم و جلوتر برویم. این قسمت از تنگه گمبیل به ماجراجویان طبیعت بیشتر پیشنهاد میشه

سبد خرید