جنگل ابر شاهرود

جنگل ابر

بازدید از جنگل ابر شاهرود که تجلی گاه آسمان و زمین بر فراز ابرها و جنگلی سرسبز با درختان بلند قامت است همیشه مورد توجه گردشگران ایرانی و خارجی بوده است.

جنگل ابر بیشتر بخوانید »