هزینه ویزای تایلند چقدره؟

برای ویزای تایلند هزینه هر نفر ۴۳ یورو هستش که مدت زمانش ۲ ماهه میباشد.

سبد خرید