سوالات متداول
0 (0)

 1. برای ثبت نام در تورها باید چی کار کنم؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c874f264d4fb1' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='40' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>
 2. نحوه ارتباط شما با مشتریان به چه صورت هست؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-cd444185c6db7' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='40' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>
 3. خدمات تورهای داخلی شامل چی هست؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b8dc173846f44' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='40' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>
 4. آیا برنامه ها بصورت فصلی هست؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7c864b4b4d16b' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='40' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>
 5. تورهای آخر هفته به کجاها هست؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-bc471e8d84476' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='40' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>
 6. مدارک لازم برای ویزای اروپا چی هست؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-4781b4d14866d' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='40' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>
 7. تست پی سی آر<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-4d64bd8664771' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='40' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>
 8. نحوه پاداش های مسافران به چه صورتی هست؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7449d44bd681d' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='40' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>
 9. نحوه اطلاع رسانی تورهای شما به چه صورتی هست؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b6d4418e4d70d' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='40' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>
 10. کدام کشورها برای سفرنیاز به ویزا دارند؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b84ddfb761484' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='40' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>
 11. شما تورهای کجا رو برگزار می کنین؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-248e5dbd47146' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='40' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

برای ثبت نام در تورها باید چی کار کنم؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-774ce144d84b6' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='881' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

به یکی از شماره های آژانس تماس بگیرین که فرم قرارداد تور ارسال بشه و شما پس از مطالعه، امضا و ارسال آن برای آژانس برای واریزی وجه تور اقدام کنین تا ثبت نام نهایی شود

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","name":"\u0628\u0631\u0627\u06cc \u062b\u0628\u062a \u0646\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0631\u0647\u0627 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0686\u06cc \u06a9\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u0645\u061f","description":"\u0628\u0647 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0622\u0698\u0627\u0646\u0633 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u06a9\u0647 \u0641\u0631\u0645 \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f \u062a\u0648\u0631 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0628\u0634\u0647 \u0648 \u0634\u0645\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0639\u0647\u060c \u0627\u0645\u0636\u0627 \u0648 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0622\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0698\u0627\u0646\u0633 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0648\u0627\u0631\u06cc\u0632\u06cc \u0648\u062c\u0647 \u062a\u0648\u0631 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u06a9\u0646\u06cc\u0646 \u062a\u0627 \u062b\u0628\u062a \u0646\u0627\u0645 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u0648\u062f Our Score Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]","image":{"@type":"ImageObject","url":"","width":0,"height":0},"Review":null,"aggregateRating":null,"brand":"","sku":"","":""}
Back to Index

نحوه ارتباط شما با مشتریان به چه صورت هست؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-81b4421884d66' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='880' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ما با هر کدوم از مشتریانی که در تورهای ما ثبت نام کنند، از طریق واتساپ و اینستاگرام در تماسیم

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","name":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0627 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0686\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0647\u0633\u062a\u061f","description":"\u0645\u0627 \u0628\u0627 \u0647\u0631 \u06a9\u062f\u0648\u0645 \u0627\u0632 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0627 \u062b\u0628\u062a \u0646\u0627\u0645 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u060c \u0627\u0632 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0648\u0627\u062a\u0633\u0627\u067e \u0648 \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0633\u06cc\u0645 Our Score Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]","image":{"@type":"ImageObject","url":"","width":0,"height":0},"Review":null,"aggregateRating":null,"brand":"","sku":"","":""}
Back to Index

خدمات تورهای داخلی شامل چی هست؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-bd14068438489' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='879' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

. ما برای تمام تورها از راهنمای با تجربه و دارای کارت گردشگری معتبر استفاده می کنیم، بعلاوه وسیله نقلیه و بیمه مسافرتی. التبه صبحانه و عصرانه هم برای تورها در نظر داریم

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","name":"\u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u062a\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0634\u0627\u0645\u0644 \u0686\u06cc \u0647\u0633\u062a\u061f","description":". \u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0645 \u062a\u0648\u0631\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u0648 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u062a \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0645\u0639\u062a\u0628\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u0645\u060c \u0628\u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0648\u0633\u06cc\u0644\u0647 \u0646\u0642\u0644\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u06cc\u0645\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u062a\u06cc. \u0627\u0644\u062a\u0628\u0647 \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u0639\u0635\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0631\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u062f\u0627\u0631\u06cc\u0645 Our Score Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]","image":{"@type":"ImageObject","url":"","width":0,"height":0},"Review":null,"aggregateRating":null,"brand":"","sku":"","":""}
Back to Index

آیا برنامه ها بصورت فصلی هست؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-04686881cbd44' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='878' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

بله، برای هر فصل مناسب اون محل و شرایط آب و هوایی تور برگزار میشه و از طریق صفحات اجتماعی ما به مشتریان اطلاع رسانی میشه

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","name":"\u0622\u06cc\u0627 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627 \u0628\u0635\u0648\u0631\u062a \u0641\u0635\u0644\u06cc \u0647\u0633\u062a\u061f","description":"\u0628\u0644\u0647\u060c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0647\u0631 \u0641\u0635\u0644 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u0627\u0648\u0646 \u0645\u062d\u0644 \u0648 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0622\u0628 \u0648 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u062a\u0648\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u0634\u0647 \u0648 \u0627\u0632 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0635\u0641\u062d\u0627\u062a \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u0634\u0647 Our Score Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]","image":{"@type":"ImageObject","url":"","width":0,"height":0},"Review":null,"aggregateRating":null,"brand":"","sku":"","":""}
Back to Index

تورهای آخر هفته به کجاها هست؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-44b09d7681488' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='877' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

تیم تحقیقات ما برای تورهای داخلی هر هفته چند مقصد رو مورد بررسی قرار میدن و برای 3هفته پیش رو برنامه سفر اعلام میکنند. برنامه های آخر هفته به مقاصد جدید و در طول هفته به مقاصد برگزار شده است

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","name":"\u062a\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0622\u062e\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0647 \u06a9\u062c\u0627\u0647\u0627 \u0647\u0633\u062a\u061f","description":"\u062a\u06cc\u0645 \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a \u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0647\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0686\u0646\u062f \u0645\u0642\u0635\u062f \u0631\u0648 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0646 \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc 3\u0647\u0641\u062a\u0647 \u067e\u06cc\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0633\u0641\u0631 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u06a9\u0646\u0646\u062f. \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0622\u062e\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0635\u062f \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0637\u0648\u0644 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0635\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a Our Score Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]","image":{"@type":"ImageObject","url":"","width":0,"height":0},"Review":null,"aggregateRating":null,"brand":"","sku":"","":""}
Back to Index

مدارک لازم برای ویزای اروپا چی هست؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-8841b7d4b46d1' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='876' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

برای سفر به هر کشور اروپایی مدارک مشترکی مانند خوش سابقه بودن سفر، پاسپورت دارای اعتبار، مدارک دال بر تمکن مالی کافی، برنامه سفر تعیین شده از طرف شرکت گردشگری داخلی، بلیط کانفرم شده رفت و برگشت مورد نیاز هست. البته ممکنه که در برخی پرونده ها سفارت درخواست مدارک بیشتر بکنه که به مسافران اعلام میشه

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","name":"\u0645\u062f\u0627\u0631\u06a9 \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0648\u06cc\u0632\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627 \u0686\u06cc \u0647\u0633\u062a\u061f","description":"\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u0647\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0631\u06a9 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9\u06cc \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u062e\u0648\u0634 \u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0633\u0641\u0631\u060c \u067e\u0627\u0633\u067e\u0648\u0631\u062a \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631\u060c \u0645\u062f\u0627\u0631\u06a9 \u062f\u0627\u0644 \u0628\u0631 \u062a\u0645\u06a9\u0646 \u0645\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0627\u0641\u06cc\u060c \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0633\u0641\u0631 \u062a\u0639\u06cc\u06cc\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0637\u0631\u0641 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc\u060c \u0628\u0644\u06cc\u0637 \u06a9\u0627\u0646\u0641\u0631\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0631\u0641\u062a \u0648 \u0628\u0631\u06af\u0634\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0647\u0633\u062a. \u0627\u0644\u0628\u062a\u0647 \u0645\u0645\u06a9\u0646\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u0647\u0627 \u0633\u0641\u0627\u0631\u062a \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0645\u062f\u0627\u0631\u06a9 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0628\u06a9\u0646\u0647 \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646...","image":{"@type":"ImageObject","url":"","width":0,"height":0},"Review":null,"aggregateRating":null,"brand":"","sku":"","":""}
Back to Index

تست پی سی آر<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-8b4056e44d180' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='875' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

برای برخی کشورهای اطراف که هنوز در حال واکسیناسیون هستند، تست پی سی آر کافیه مثل ترکیه، ارمنستان، آذربایجان ولی اکثر کشورهای اروپایی نیاز به شناسنامه واکسن دارند

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","name":"\u062a\u0633\u062a \u067e\u06cc \u0633\u06cc \u0622\u0631","description":"\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0631\u062e\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u06a9\u0647 \u0647\u0646\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0648\u0627\u06a9\u0633\u06cc\u0646\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f\u060c \u062a\u0633\u062a \u067e\u06cc \u0633\u06cc \u0622\u0631 \u06a9\u0627\u0641\u06cc\u0647 \u0645\u062b\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647\u060c \u0627\u0631\u0645\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0648\u0644\u06cc \u0627\u06a9\u062b\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\u06cc\u06cc \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0634\u0646\u0627\u0633\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0648\u0627\u06a9\u0633\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f Our Score Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]","image":{"@type":"ImageObject","url":"","width":0,"height":0},"Review":null,"aggregateRating":null,"brand":"","sku":"","":""}
Back to Index

نحوه پاداش های مسافران به چه صورتی هست؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-44d8044b95167' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='874' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ما در راستای تقدیر از مسافرانی که با ما سفر میکنند بازای هر روز سفر یک امتیاز در نظر میگیریم که میتوانند بعد از هر 5 روز سفر، برای سفر ششم 15درصد تخفیف مشتری نمونه دریافت کنند

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","name":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u067e\u0627\u062f\u0627\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0686\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a\u06cc \u0647\u0633\u062a\u061f","description":"\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0627 \u0633\u0641\u0631 \u0645\u06cc\u06a9\u0646\u0646\u062f \u0628\u0627\u0632\u0627\u06cc \u0647\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u0633\u0641\u0631 \u06cc\u06a9 \u0627\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0632 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u0645\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u0645 \u06a9\u0647 \u0645\u06cc\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u0647\u0631 5 \u0631\u0648\u0632 \u0633\u0641\u0631\u060c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0641\u0631 \u0634\u0634\u0645 15\u062f\u0631\u0635\u062f \u062a\u062e\u0641\u06cc\u0641 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0646\u0645\u0648\u0646\u0647 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f Our Score Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]","image":{"@type":"ImageObject","url":"","width":0,"height":0},"Review":null,"aggregateRating":null,"brand":"","sku":"","":""}
Back to Index

نحوه اطلاع رسانی تورهای شما به چه صورتی هست؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b464dc4136988' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='873' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

تمام تورهای ما رو می تونین از طریق صفحه رویدادهای سایت سفرهای آخر هفته یا صفحه اینستاگرام ما دنبال کنین

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","name":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0686\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a\u06cc \u0647\u0633\u062a\u061f","description":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u062a\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0627 \u0631\u0648 \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0632 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0633\u0641\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0622\u062e\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u06cc\u0627 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645 \u0645\u0627 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u06a9\u0646\u06cc\u0646 Our Score Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]","image":{"@type":"ImageObject","url":"","width":0,"height":0},"Review":null,"aggregateRating":null,"brand":"","sku":"","":""}
Back to Index

کدام کشورها برای سفرنیاز به ویزا دارند؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-64483d7b9f14e' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='872' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

تقریبا تمام کشورهای اروپایی و آسیایی برای بازدید توریسیتی نیار به ویزا دارند

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","name":"\u06a9\u062f\u0627\u0645 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0641\u0631\u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0648\u06cc\u0632\u0627 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f\u061f","description":"\u062a\u0642\u0631\u06cc\u0628\u0627 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u062a\u0648\u0631\u06cc\u0633\u06cc\u062a\u06cc \u0646\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0648\u06cc\u0632\u0627 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f Our Score Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]","image":{"@type":"ImageObject","url":"","width":0,"height":0},"Review":null,"aggregateRating":null,"brand":"","sku":"","":""}
Back to Index

شما تورهای کجا رو برگزار می کنین؟<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-84cd4a1b94616' data-rating='0' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='870' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

ما در سراسر ایران تورهای داخلی بری هموطنان عزیز و همچنین تور خروجی به مقصد کشورهای آسیایی و اروپایی

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","name":"\u0634\u0645\u0627 \u062a\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u062c\u0627 \u0631\u0648 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u0646\u061f","description":"\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0628\u0631\u06cc \u0647\u0645\u0648\u0637\u0646\u0627\u0646 \u0639\u0632\u06cc\u0632 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062a\u0648\u0631 \u062e\u0631\u0648\u062c\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0635\u062f \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\u06cc\u06cc Our Score Click to rate this post! [Total: 0 Average: 0]","image":{"@type":"ImageObject","url":"","width":0,"height":0},"Review":null,"aggregateRating":null,"brand":"","sku":"","":""}
Back to Index
Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Follow us on Social Media